Vzdelávanie predškolákov

V Zámok v rozprávkovej krajine slov, špecializovanom vzdelávacom detskom centre, sme zaviazaní poskytovať prvotriedne predškolské vzdelávanie pre vaše deti. S naším individuálnym prístupom a špeciálnym tréningom fonematického uvedomovania podľa renomovanej metódy D.B. Eľkonin, pripravujeme deti na úspešný prechod do školského veku. Naša certifikovaná lektorka vedie všetky programy, zabezpečujúc inklúziu a personalizovanú predškolskú prípravu pre každé dieťa.

O našom vzdelávaní

Podpora inkluzívneho prostredia v našej škôlke

Podpora inkluzívneho prostredia v našej škôlke
  • cez rozprávkové príbehy autorky Ľubice Matusákovej sprostredkujeme deťom inakosť a rôznorodosť sveta, ktorá je prirodzenou súčasťou ich života
  • inovatívna metóda na budovanie inkluzívneho prostredia, najprirodzenejším spôsobom cez rozprávky, učíme deti vnímať odlišnosť, rôznorodosť a rozvíjame empatiu.
  • príbehy + pesničky sú doplnené pracovnými listami + neobmedzené množstvo aktivít, ktoré z toho vyplývajú nám umožňujú zrozumiteľne komunikovať citlivé témy.

Rozvoj psychomotoriky

Rozvoj psychomotoriky je dôležitý komplex prepojenia hybnosti s psychickými a zmyslovými procesmi

 

  • Hrubá motorika – Pepa nás učí pomocou svojich kariet dynamické a statické cviky
  • Jemná motorika – rozlišujeme pravú a ľavú ruku a prepojame pravú a ľavú mozgovú hemisféru, kombinácia polôh prstov
  • Oromotorika – pripravné cvičenia na správnu výslovnosť a cvičenia na pohyblivosť pier, jazyka a svalov tváre. Cvičením postupne zlepšujeme koordináciu pohybov ale zároveň zapájame všetky zmysly a pamäť – pohybová pamäť umožňuje zapamätať si polohy a pohyby.

Fonematické uvedomovanie podľa D.B. Elkonina

  • špeciálny tréningový program rozvoj jazykových schopností, ktoré sú kľúčové pre školské zručnosti (čítanie a písanie v ZŠ)
  • uvedomenie hláskovej – zvukovej štruktúry slov = slabiky, dĺžka slabík, jednotlivé hlásky v slove, analýza a syntéza hláskov
  • pochopenie postupu tvorby slov postupné prenikanie do jazykového systému súčasť nášho predprimárneho vzdelávania pripravíme v našej škôlke

Naše Poslanie a Prístup

V Zámok v rozprávkovej krajine slov sa venujeme kultivácii prostredia, kde je každé dieťa videné a počuté. Veríme v silu individuálneho prístupu a inklúzie, ktoré sú základom pre našu predškolskú prípravu. Naša práca je vedená skúsenými pedagógmi, ktorí sú nielen výborne pripravení, ale sú aj vášnivými zástancami moderného predškolského vzdelávania.

Vzdelávacie detské centrum v Trenčíne

Naše vzdelávacie kurzy, ktoré vykonávame v našom centre v Trenčine, pokrývajú široké spektrum predškolskej prípravy, vrátane špeciálneho tréningu fonematického uvedomovania podľa metódy D.B. Eľkonin, ktorý je určený na rozvoj jazykových a čitateľských zručností. Vďaka personalizovanému prístupu a metódam založeným na najnovších pedagogických výskumoch, ponúkame každému dieťaťu možnosť naplniť svoj potenciál.

Sme tu, aby sme pomohli vašim deťom začať ich vzdelávaciu cestu správnou nohou.

Návrat hore