„Dieťa je ako kvetinka. Jemné, citlivé, nežné a pritom náročné na starostlivosť, opateru, hru, zábavu a chtivé po vedomostiach.“
Detské centrum – súkromná škôlka

DETSKÝ ZÁMOK KVETINKA

Vo svojich mini jasliach a mini škôlke (2-6r.) už 14 rokov ponúka individuálnu  celodennú, poldennú alebo hodinovú starostlivosť o Vaše dieťatko. Zariadenie sa nachádza v krásnom prostredí v širšom centre mesta Trenčín s vlastným ohradeným dvorom a malým športovým ihriskom. Budova pripomína rozprávkový zámok, v ktorom Vaše detičky strávia dni plné radosti a veselej zábavy.

Prevádzka je celoročná  od 7.00 – 16,30

 (prípadne podľa dohody)

PONÚKAME


KVETINKA je hudobná, pesničková, tanečná, športovo-pohybová, pastelková , divadelná škôlka v materinskom jazyku s dôrazom na slovnú zásobu a správnu artikuláciu je to alternatívne vzdelávanie k štátnemu vzdelávaciemu programu, sme nesieťové zariadenie, kde individuálna osobnosť dieťaťa a jeho psychická pohoda je na prvom mieste. Ponúkame bezpečné a dôverné prostredie pre Vaše dieťatko

DÔSLEDNE SLEDUJEME


Vďaka malému kolektívu detičiek sa snažíme eliminovať detské ochorenia. Preto v našom zariadení môžu byť počas dňa len detičky zdravé. Akékoľvek podozrenie na zhoršený stav dieťatka počas dňa konzultujeme ihneď s rodičmi. V prípade ochorenia dieťatka vyžadujeme lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťatka. Denne podávame rodičom presnú informáciu o tom, čo dieťatko robilo počas dňa, ako papalo, spalo, čo ho v ten deň zaujalo, aká činnosť sa mu páčila, čo nové sa naučilo... Konzultácie sú buď osobné, prípadne všetky otázky zodpovedáme v email komunikácii individuálne, prípadne telefonicky

*Našou snahou je vytvoriť dieťatku spokojné a podnetné prostredie*

Programy

001

HUDBA

Hudba je silný komunikačný prostriedok. Ako každý jazyk, aj hudba je reč, ktorú treba spoznať a naučiť sa jej rozumieť. Deti nadobúdajú prostredníctvom hudobných hier a cvičení pozitívne emocionálne zážitky. Hudba pre detičky je predovšetkým zdrojom radosti.  Deti s obľubou hrajú na detské hudobné nástroje. Okrem nich sa zoznámia  aj so základmi hry na klavír, intonačné a rytmické cvičenia. V ich motorickom vývine sa zdokonaľuje jemná motorika a koordinácie pohybov, cit pre melódiu a dynamiku.. Melódiou slov (detské piesne, intonačné cvičenia) sa učia správne vyslovovať slová.

DSC_1647
Naša NATÁLKA (má 13 rokov)

POHYB

Pohybová  a tanečná výchova je zameraná na rozvoj pohybovej motoriky celého tela podľa veku dieťaťa, telesné cvičenia s náradím,  dychové cvičenia s pomôckami, upevňovanie svalstva, cvičenia na správnu chôdzu a udržanie rovnováhy, základné tanečné krôčky, jednoduché tanečné etudy, balet, rozvoj koordinačného pohybu zdravotnými pomôckami, plávanie, základy pohybovej prípravy v telocvični, tenisová príprava,

 in-line korčule, kolobežky, lyžiarsky výcvik

https://www.facebook.com/balettrencin/

 

CHROBÁCI na BREZINE

ŽIJEME S PRÍRODOU

aktivity spojené v rámci života priamo v meste – vtáčiky, pestovanie kvetiniek,  zeleniny, drobného ovocia na našej záhrade, cesty za zvieratkami, do prírody

ROZUM

Kladieme veľký dôraz na individuálnu rozumovú výchovu dieťatka – rozvíjanie  myslenia, pamäti, pozornosti, logickej kombinácie, rozvoj zmyslového vnímania , empatie – moderné didaktické pomôcky

Naša NIKOLKA A NATÁLKA ( 13 rokov)

MATERINSKÝ JAZYK A ANGLIČTINA

Hravou formou sa detičky zoznámia s Angličtinou pod vedením lektorky z jazykovej školy.

http://www.tanyus.sk

 Dôraz kladieme na materinský jazyk, správnu atrikuláciu,  logopedické cvičenia, rozvoj slovnej zásoby v dramatických etudách, zážitkovom prežívaní v „hre na niečo“, reprodukcii rozprávkových príbehov.

JA a HYGIENA

Rozvoj a upevňovanie návykov samoobslužných a hygienických  činností, stolovanie, samostatnosť v prezliekaní, udržiavanie osobných vecí

 Konzultácia s dentálnou hygieničkou s nacvičovaním správnej starostlivosti o chrup dieťatka,    

MôJ SVIATOK

„kvetinkový bál“ pripomenie každému nášmu dieťatku jeho veľký sviatok (meniny, narodeniny), iné „

Kvetinkové oslavy sú dôvodom na všetky ostatné sviatky  (MDD, Mikuláš, Vianoce,… alebo len tak …)

PASTELKA

Výtvarným prejavom dávajú na papier svoje bezprostredné pocity. Farebnosť ich obrázkov nám prezrádza ich prežívanie – rozvoj estetického cítenia, fantázie a prípravy na grafomotoriku.

received_607660957297386
DETSKÉ SNY. Sny, v ktorých sa objavíš NIKDE, budeš sa prechádzať a tam Ťa privíta žena, ktorá má namiesto hlavy iba OKO a ružové šaty. Našiel si ju? - Naša NINKA - Digital Art (už má 15 rokov).

Predprimárne vzdelávanie

DENNÝ REŽIM

7.00 – 8.00 príchod detí, hygiena, voľná hra, komunitný kruh

8.00 – 8.15     zdravotná telesná výchova, dychové cvičenia, koordinačné cvičenia

8.15 – 9.00    I.   hlavná výchovná zložka (v slovenčine a anglickom jazyku): Intenzívna predškolská príprava

                    Angličtina podľa rozvrhu jazykovej školy

                     PONDELOK:   hudobná škôlka

                     UTOROK:        výtvarná škôlka

                     STREDA:          pohybovo-dramatická,                                       

                                                 tanečná škôlka

                     ŠTVRTOK:       hudobná škôlka

                     PIATOK:           výtvarná škôlka,

                                            Baletná príprava

9.00 – 9,30         hygiena,  desiata- čerstvé ovocie, Musli, čaj,

9,45 – 11,15         pobyt vonku, športové, pohybové  aktivity, prechádzky do okolia

11,30 -12,15  hygiena, obed

12,30-14,00 odpočinok, relax na lôžku

14,30 hygiena,  olovrant 

15,00 – 15,45     II. výchovná zložka (organizovaná činnosť)

* tvorivé dielničky

* dramatizácia rozprávok

* telesná zdravotná výchova

16,00- 16,30 voľná hra detí, postupný odchod domov

 

 

INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE

V našej škôlke od roku 2017 máme v programe Inklúzie zaradené deti v rámci našich kapacitných a personálnych možností s výbornými výsledkami v každej výchovnej skupine. Predpokladom je vysoká miera komunikácie a spolupráce rodičov dieťatka na dosiahnutie výsledkov.

Vzdelávanie je vedené v dennom režime celej škôlky a v celom jej programe.

"Našou snahou je vytvoriť dieťatku spokojné a podnetné prostredie"

Kontakt

Kontaktné informácie

Adresa

Telefón

Email

Otváracie hodiny

Návrat hore