2% DANE

ĎAKUJEME všetkým rodičom, priateľom našej škôlky, ktorí podporili svojimi 2% našu činnosť a svoje deti v škôlke. Využijeme ich na podporu vzdelávania inklúzie a inovatívne vzdelávanie detí. ĎAKUJEME.

  Podpora našej činnosti a projektov

Občianske združenie DETSKÝ ZÁMOK KVETINKA

je zriaďovateľom našej škôlky Detský zámok Kvetinka a Miniškoly Baletka

IČO:    42145627

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Detský zámok Kvetinka

Sídlo :  Pod hájom 1362/153, Dubnica nad Váhom 01841

Cieľom činnosti je aktívna podpora výchovy, vzdelávania a športu detí v spolupráci s rodinnou výchovou, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt detí, ochrana ľudských práv detí a iných humanitných cieľov a podporu inkluzívneho vzdelávania

Tlačivo

Tlačivá pre rok 2020 pre zamestnanca sú k dispozícii v škôlke, alebo priamo na stránke,  SZČO a Právnické osoby vypĺňajú priamo vo svojom Daňovom priznaní.

Scroll to Top