PLATÍ NOVÁ VYHLÁŠKA, výnimky z testovania

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_187.pdf

S ČESTNÝM VYHLÁSENÍM v pondelok pri príchode dieťaťa do škôlky.

Deti sa vrátili do škôlky s podmienkou

  • Jeden rodič musí mať platné potvrdenie o negatívnom antigénovom alebo RT-PCR teste. Ak niektorý zo zákonných zástupcov dieťaťa prekonal ochorenie COVID 19, platí 180 dní, musí mať o tom potvrdenie od všeobecného lekára pre dospelých alebo vyplniť Čestné vyhlásenie. Tieto informácie postačia aj formou  mailu, príp. sms. To je nevyhnutná podmienka, aby dieťa mohlo absolvovať pobyt v škôlke . PREUKÁZATEĽNE platí výnimka z testovania – očkovanie po 2 resp. 4 týždňoch po vakcinácii. ( aj email, sms – dátum očkovania)
  • V pondelok 19.4 2021 je potrebné, aby dieťa alebo rodič odovzdalo triednej učiteľke čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie a že dieťa neprišlo v ostatných 10 dňoch do úzkeho kontaktu s osobami, ktoré boli pozitívne testované na  COVID-19.

Zavádzací program Načítanie..
EAD Logo Trvá načítavanie príliš dlho?

Znovu načítať Znova načítať dokument
| Otvorené Otvoriť na novej karte

Stiahnuť [153.91 KB]

Scroll to Top